Mind Progress Group

Mind Progress Group jest jedną z największych agencji marketingu zintegrowanego w Polsce Zachodniej. Jej działania koncentrują się wokół pięciu obszarów: public relations, event marketing, advertising, interactive i social media marketing. Mind Progress skupia obecnie grono 30 specjalistów realizujących projekty i działania wizerunkowe oraz komunikacyjne dla klientów z różnych branż.